PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING

 

Wilma Luyke
Doetinchem

Counselling - Coaching
Hooggevoeligheid
Verlies en rouw
Bewustwording
Healing

PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING

Wilma Luyke

Doetinchem

Wat is Verliesverwerking?

Blijdschap en vreugde bij iets moois worden vaak moeiteloos geuit. Verdriet en pijn worden vaak onbewust krampachtig weggeslikt. Het uiten van emoties zoals verdriet en woede zijn heel belangrijk in een verwerkings- en veranderingsproces.
Het einde van het leven is puur leven, je kunt je niet anders voordoen. Je mag er zijn zoals je bent in al je kwetsbaarheid. Ook in een rouwproces. Elk mens leert en verwerkt op zijn eigen manier.
Heel belangrijk is om bij het verlies stil te staan.
Als rouwende kun je het gevoel hebben dat je alleen staat als je het verhaal of je verliesbeleving niet kunt of wilt delen met anderen. Je omgeving weet niet altijd hoe zij troost en steun kan bieden. Het komt voor dat er een poging wordt gedaan om nabestaanden te troosten door de betekenis van het verlies kleiner te maken: “Hij was al zo oud” of “Hij is uit zijn lijden verlost”. Het is steun die vaak goed bedoeld is, maar doorgaans niet als zodanig ervaren wordt.

Het meemaken van het overlijden van een dierbare is over het algemeen een aangrijpende en moeilijk te hanteren ervaring. Wanneer je geconfronteerd wordt met een verlies, kun je vele intense, verwarrende en soms ook tegenstrijdige gevoelens ervaren. Ook in je gedrag kunnen reacties op een verlies tot uiting komen. Tenslotte heeft het overlijden van een dierbare vaak ook invloed op je gedachten en herinneringen.
Verschillende gevoelens, gedragingen en gedachten kunnen deel uitmaken van een rouwproces.

Ieder verlies in het heden betekent ook een verlies aan toekomst. Naast verlies door de dood kun je denken aan: echtscheiding, einde van een vriendschap, verlies van gezondheid, van baan, verlies van een zgn. goede jeugd (rouwen om wat niet is geweest), van land van herkomst. Dit alles kan je het gevoel geven dat je in een doolhof van emoties staat. Je kunt totaal de weg kwijt zijn, je weet je dan niet te uiten. Soms komt het omdat je hard bezig bent te overleven i.p.v. bij het verlies stil te staan, het te beleven. Gevoelens als verdriet, schaamte en schuld kunnen door acceptatie een plaats krijgen.

Wanneer je vergeten wilt en snel weer verder wil met je leven, overleven, dan kan het gebeuren dat je bijv. last krijgt van wisselende, onverklaarbare stemmingen of lichamelijke klachten. Onbegrijpelijk voor jezelf en je omgeving. Een intense relatie vraagt om intense aandacht en voelt als intense pijn als daar een einde aan komt. Je komt in een rouw- en veranderingsproces. Er is een leven vóór en een leven ná het verlies. Alles wordt anders.

Verwerken gaat in golfbewegingen: dàn leef je in het verleden, dàn leef je in het nu.
Verdriet mag er zijn, mag geaccepteerd worden, evenals de dood. Je mag als rouwende de tijd en de aandacht nemen èn vragen als je niet meer uit je doolhof van emoties komt.

© Wilma Luyke 2020 | Alfaweb