PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING

 

Wilma Luyke
Doetinchem

Counselling - Coaching
Hooggevoeligheid
Verlies en rouw
Bewustwording
Healing

PRAKTIJK VOOR VERLIESVERWERKING

Wilma Luyke

Doetinchem

Wie ben ik?

Wilma Luyke (1959), gehuwd en moeder van 2 kinderen.

Mijn motivatie om dit werk te doen ligt in mijn jeugd. Mijn ouders – die kort na elkaar zijn overleden – waren net 6 jaar in Nederland toen ik werd geboren. Het was voor hen geen gemakkelijke tijd. Hun moederland Nederlands-Indië moesten ze na de Japanse bezetting, zonder afscheid van dierbaren, verlaten om in hun onbekende vaderland verder te leven. Deze keuze heeft ook mijn opvoeding bepaald (zie Indische Naoorlogse Generatie).

In 1999 ben ik begonnen als vrijwilligster in een terminaal gasthuis (hospice), waar mensen in hun laatste levensfase begeleid worden. Vanuit die betrokkenheid voelde ik dat ik meer wilde en kon en dit resulteerde in een eigen praktijk Verliesverwerking in 2005. Ik heb mijn opleiding gevolgd bij de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding – LSR (dit heet nu: Landelijk Steunpunt Verlies – LSV) voor individuele- en groepsbegeleiding en ben gediplomeerd gesprekstherapeut / counsellor. Daarnaast heb ik meerdere opleidingen gevolgd met betrekking tot palliatieve verzorging, creatieve werkvormen en alternatieve behandelwijzen. Aan de Academie voor Opleidingen Mediumschap & Healing heb ik mijn mediumschap met een certificaat kunnen bevestigen.

Als gevoelig kind zag en voelde ik dat de lichaamstaal van mijn omgeving niet klopte met mijn werkelijkheid. Dit bracht mij in verwarring en hierdoor sloot ik mijzelf en mijn gevoeligheid af voor mijn omgeving.

Als tiener kreeg ik een zwaar auto-ongeluk en raakte een kleine week in coma. Door meerdere ervaringen en het besef dat ik hoog sensitief ben, heb ik met behulp van zelfbewustwordingstrainingen leren omgaan met mijn gevoeligheid. Ik zag in dat ik als kind onvoorwaardelijk de gevoelens van mijn omgeving had opgevangen. Hun projecties zoals verdriet, angst, teleurstelling, woede en verbittering en hierdoor de frustraties waren mijn deel geworden. Dit had zich min of meer vastgezet in mijn lichaam. In combinatie met een voedselvergiftiging kreeg het de naam fybromialgie (weke delen reuma).

Het gebruik van homeopatische medicijnen, zelfbewustwordingscursussen en het leren houden en accepteren van mijzelf en mijn verleden hebben van mij een ander mens gemaakt. Sindsdien ben ik klachtenvrij en ervaar ik meer ruimte, vrijheid en veiligheid in mijn lijf en leven.

Door het aardse met het spirituele te verbinden heb ik veel inzichten gekregen in mijn leven. Voor mij zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Door mijn levenservaring weet ik dat gebeurtenissen uit het verleden een rol kunnen spelen in het dagelijks leven. Uit ervaring weet ik dat professionele begeleiding een steun kan zijn in een periode van tegenstrijdige gevoelens, gedachten en reacties.

Mijn missie is om mensen te begeleiden en ondersteunen in hun veranderings- en bewustwordingsproces. Soms komen dierbaren van overledenen bij mij met een vraag. Door mij liefdevol en met respect te verbinden met de overledene, mag ik boodschappen doorgeven. Deze boodschappen werken vaak troostend en helend en helpen het verlies te integreren in hun leven.

 

Balans

Komende vanuit het Licht
Gedragen in het donker
Geboren hier op aarde.

Duister en zwaar om mij heen
Ik was: tastende, vragende, zoekende
naar licht en evenwicht.

Ik voelde me:
onzeker, onveilig, ongewenst, alleen:
Onbalans.

Eindelijk:
met moed, met hulp, met kracht, met liefde,

Gevonden:
mijn zekerheid, mijn veiligheid, mijn licht,
mijn Zijn, mijn evenwicht.

Wilma

© Wilma Luyke 2020 | Alfaweb